Company details

Full Name:
Limited Liability Company Medvedomen
Abbreviated name:
OOO Medvedomen
Registered address:
603159, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, st. Kerchenskaya, 13, pom. 115
Mailing address:
603159, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, st. Kerchenskaya, 13, pom. 115
Phone:
+7 929 056-77-79
INN/KPP:
5257194149/525701001
OGRN:
1195275062993
Payment account:
40702810510000607083
Correspondent account:
30101810145250000974
BIC of the bank:
044525974
Bank:
JSC TINCOFF BANK, Moscow
E-mail:
pub1@medvedomen.ru